மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

Manthayil Sera Aadugale

Augustine Jebakumar

Writer/Singer

Augustine Jebakumar

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே
எங்கிலும் கோடி கோடி உண்டே
சிந்தையில் ஆன்ம பாரம் கொண்டே
தேடுவோம் வாரீர் திருச்சபையே
மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

அழைக்கிறார் இயேசு
அவரிடம் பேசு
நடத்திடுவார்

1. காடுகளில் பல நாடுகளில் என்
ஜனம் சிதறுண்டு சாகுவதா
பாடுபட்டேன் அதற்காகவுமே
தேடுவோர் யார் என் ஆடுகளை

2. சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் உண்டு
எனை அங்கு கொண்டு செல்ல இங்கு ஆட்கள் உண்டு
அழைப்புப் பெற்றோர் யாரும் புறப்படுவீர்
இது ஆண்டவர் கட்டளை கீழ்ப்படிவீர்

3. எனக்காய்ப் பேசிட நாவு வேண்டும்
என்னைப்போல் அலைந்திட கால்கள் வேண்டும்
என்னில் அன்புகூர ஆட்கள் வேண்டும்
இதை உன்னிடம் கேட்கிறேன் தர வேண்டும்

Mantaiyil cērā āṭukaḷē
eṅkilum kōṭi kōṭi uṇṭē
cintaiyil āṉma pāram koṇṭē
tēṭuvōm vārīr tiruccapaiyē
mantaiyil cērā āṭukaḷē

Aḻaikkiṟār iyēcu
avariṭam pēcu
naṭattiṭuvār

1. Kāṭukaḷil pala nāṭukaḷil eṉ
jaṉam citaṟuṇṭu cākuvatā
pāṭupaṭṭēṉ ataṟkākavumē
tēṭuvōr yār eṉ āṭukaḷai

2. Collappaṭṭirāta iṭaṅkaḷ uṇṭu
eṉai aṅku koṇṭu cella iṅku āṭkaḷ uṇṭu
aḻaippup peṟṟōr yārum puṟappaṭuvīr
itu āṇṭavar kaṭṭaḷai kīḻppaṭivīr

3. Eṉakkāyp pēciṭa nāvu vēṇṭum
eṉṉaippōl alaintiṭa kālkaḷ vēṇṭum
eṉṉil aṉpukūra āṭkaḷ vēṇṭum
itai uṉṉiṭam kēṭkiṟēṉ tara vēṇṭum

Shepherds in the flock
There are billions everywhere
With the spiritual burden on the mind
Let's search for the Warrior Church
Shepherds in the flock

Jesus calls
Talk to him
Will conduct

1. In many countries in the wild my
Do people scatter and die
That's what I worked for
My sheep who seek

2. There are unspoken places
There are people here to take me there
None of the calling parents will leave
This is what the Lord commands

3. I need a tongue to speak
Have legs to wander like me
I need loving people
I have to ask you this