Rev. Fr. Diju (Zachariah) Skariah

Kansas City Missouri USA

Rev. Fr. Diju (Zachariah) Skariah
Vicar
stgregorioskc@gmail.com
847-361-1496 / (816)-298-5275