Fr. Venice Kumar J.R

Pothakalanvizhai Tamil Nadu India

Fr. Venice Kumar J.R
Priest
kuralveni@gmail.com
94870-75022