Rt Revd Prakash Patole

Mumbai Maharashtra India

Rt Revd Prakash Patole
Bishop
cnibombaydiocese@yahoo.com
91 (0)222 206 0248