Rev.Fr. Paul Thomas

Tughlakabad Delhi India

Rev.Fr. Paul Thomas
Vicar
vattamattom@yahoo.com
9015636368