இயேசு பிறந்தார் பெத்தலகேம் ஊரிலே

Yesu Piranthar

Unknown

Writer/Singer

Unknownஇயேசு பிறந்தார் பெத்தலகேம் ஊரிலே
மரியாளின் மைந்தனாய் இயேசு
பிறந்தார் பாவங்களைப் போக்கவே
மனுவாய் அவதரித்தாரே

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலு அல்லேலு
அல்லேலூயா

இருளைப் போக்கிடவே பிறந்தார் இயேசு
வெளிச்சம் தந்திடவே பிறந்தார் இயேசு
பாவத்தைப் போக்கிட சாபத்தை நீக்கிட
பாரினில் மைந்தனாய் பிறந்தார் இயேசு

மாட்டுத் தொழுவத்திலே பிறந்தார் இயேசு
ஏழ்மைக் கோலத்திலே பிறந்தார் இயேசு
மேன்மையை வெறுத்தவர்
தாழ்மையை தரித்தவர்
ராஜாதி ராஜனாய் பிறந்தார் இயேசுYesu piranthaar peththalakaem oorilae
mariyaalin mainthanaay Yesu
piranthaar paavangalaip pokkavae
manuvaay avathariththaarae

allaelooyaa allaelooyaa
allaelu allaelu
allaelooyaa

irulaip pokkidavae piranthaar Yesu
velichcham thanthidavae piranthaar Yesu
paavaththaip pokkida saapaththai neekkida
paarinil mainthanaay piranthaar Yesu

maattuth tholuvaththilae piranthaar Yesu
aelmaik kolaththilae piranthaar Yesu
maenmaiyai veruththavar
thaalmaiyai thariththavar
raajaathi raajanaay piranthaar Yesu