கன்மலையாகிய தகப்பன் நீரே

KANMALAIYAAGIYA THAGAPPAN NEERAE

Unknown

Writer/Singer

Unknown

கன்மலையாகிய தகப்பன் நீரே
ஒருநாளும் மெளனமாய் இருப்பதில்லை-2
உம் பரிசுத்த சந்நிதிக்கு நேராக கையெடுப்பேன்
வாஞ்சைகள் நிறைவேற்றினீர்-2

(என்) தகப்பன் வீட்டில் நன்மை உண்டு-4

1.ஒருக்காலும் அசைக்கப்படுவதில்லை
என்று என் வாழ்வில் சொன்ன தேவனே-2
உம் தயவினால் என் பர்வதத்தை
திடமாக நிற்கப்பண்ணினீர்-2-உம் பரிசுத்த

2.கிருபையில் களிகூர்ந்து மகிழ்ந்திடுவேன்
என் பாதைகள் பெரிதாக்கினீர்-2
உம் வார்த்தையின் மகா வல்லமையால்
என் காலங்களை ஆசீர்வதித்தீர்-2-உம் பரிசுத்த

KANMALAIYAAGIYA THAGAPPAN NEERAE
ORU NALLUM MOUNAMAAI IRUPPATHILLAI X2

UM PARISUTHTHA SANNITHIKKU
NERAAGA KAI YEDUTHTHAEN
VAANCHAIGAL NIRAIVETRINEER X2

THAGAPPAN VEETIL NANAMAI UNDU
EN THAGAPPAN VEETIL NANMAI UNDU X2

1. ORU KAALUM ASAIKKAP PADUVATHILLAI
ENTRU ENA VAAZHVIL SONNA DHEVANAE X2

UM THAYAVINAAL EN PARVATHATHTHAI
THIDAMAAGA NIRKKA PANNINEER X2

UM PARISUTHTHA SANNITHIKKU
NERAAGA KAI YEDUTHTHAEN
VAANCHAIGAL NIRAIVETRINEER X2

THAGAPPAN VEETIL NANAMAI UNDU
EN THAGAPPAN VEETIL NANMAI UNDU X2

2. KIRUBAIYIL KALIKOORNTHU MAGIZHNTHIDUVAEN
EN PAATHAIGAL PERITHAAKKINEER X2

UM VAARTHTHAIYIN MAGA VALLAMAIYAAL
EN KALLANGALAI ASEERVATHITHEER X2

UM PARISUTHTHA SANNITHIKKU
NERAAGA KAI YEDUTHTHAEN
VAANCHAIGAL NIRAIVETRINEER X2

THAGAPPAN VEETIL NANAMAI UNDU
EN THAGAPPAN VEETIL NANMAI UNDU X2