జీవితమంటే మాటలు కాదు చెల్లెమ్మా

Jeevithamante Maatalu Kaadu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవితమంటే మాటలు కాదు చెల్లెమ్మా
(ఇవి) మనిషి మనిషిని నమ్మే రోజులు కావమ్మా – (2) ||జీవితమంటే||

నమ్ముకున్నాడు యోసేపు – అమ్ముకున్నారు అన్నలు
నమ్ముకున్నాడు ఏశావు – మోసగించాడు యాకోబు (2)
ఈ అన్నల నమ్మే కంటే…
ఈ అన్నల నమ్మే కంటే
అన్న యేసుని నమ్ముకో
రాజ్యం నీదే మేలుకో
పరలోకం నీదే ఏలుకో ||జీవితమంటే||

నమ్ముకున్నాడు యేసయ్యా – అమ్ముకున్నాడు శిష్యుడు
పాపుల కొరకై వచ్చాడమ్మా – ప్రాణాలే తీసారమ్మా (2)
ఈ మనుషులలోనే…
ఈ మనుషులలోనే – మమతలు లేవు
మంచితనానికి రోజులు కావు
సమయం మనకు లేదమ్మా
ఇక త్వరపడి యేసుని చేరమ్మా ||జీవితమంటే||

నమ్మకమైన వాడు – ఉన్నాడు మన దేవుడు
నమ్మదగినవాడు – వస్తాడు త్వరలోనే (2)
యేసుని రాకకు ముందే…
యేసుని రాకకు ముందే
మారు మనస్సును పొందుమా
ప్రభుని చెంతకు చేరుమా
రక్షణ భాగ్యం పొందుమా ||జీవితమంటే||

Jeevithamante Maatalu Kaadu Chellemmaa
(Ivi) Manishi Manishini Namme Rojulu Kaavammaa – (2) ||Jeevithamante||

Nammukunnaadu Yosepu – Ammukunnaaru Annalu
Nammukunnaadu Eshaavu – Mosaginchaadu Yaakobu (2)
Ee Annala Namme Kante…
Ee Annala Namme Kante
Anna Yesuni Nammuko
Raajyam Neede Meluko
Paralokam Neede Eluko ||Jeevithamante||

Nammukunnaadu Yesayyaa – Ammukunnaadu Shishyudu
Paapula Korakai Vachchaadammaa – Praanaale Theesaarammaa (2)
Ee Manushulalone…
Ee Manushulalone – Mamathalu Levu
Manchithanaaniki Rojulu Kaavu
Samayam Manaku Ledammaa
Ika Thvarapadi Yesuni Cherammaa ||Jeevithamante||

Nammakamaina Vaadu – Unnaadu Mana Devudu
Nammadaginavaadu – Vasthaadu Thvaralone (2)
Yesuni Raakaku Munde…
Yesuni Raakaku Munde
Maaru Manassunu Pondumaa
Prabhuni Chenthaku Cherumaa
Rakshana Bhaagyam Pondumaa ||Jeevithamante||