జీవాధిపతివి నీవే నా యేసయ్య

Jeevaadhipathivi Neeve

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవాధిపతివి నీవే నా యేసయ్య
నాకున్న ఆధారము నీవేనయ్యా (2)
నీవుంటే చాలు, కీడు కాదా! మేలు
లెక్కింపగ తరమా! నే పొందిన ఈవులు (2) ||జీవాధిపతివి||

ఎడారిలోన నీటి ఊట లిచ్చు వాడవు
అల సంద్రములో రహదారులు వేయు వెల్పువు (2)
నీకు కానిదేది సాధ్యము? అడుగుటే ఆలస్యము
నీవు చేయు కార్యము! ఉహించుటె అసాధ్యము (2) ||నీవుంటే||

రాజుల హృదయాలను తిప్పువాడవు
నిను నమ్ము వారి పక్షము పోరాడు వాడవు (2)
ఏ చీకటికి భయపడను, లోకమునకు లొంగను
నీవు తోడు ఉండగా, నా వెంట సాగుతుండగా (2) ||నీవుంటే||

Jeevaadhipathivi Neeve Naa Yesayyaa
Naakunna Aadhaaramu Neevenayyaa (2)
Neevunte Chaalu Keedu Kaadaa Melu
Lekkimpaga Tharamaa Ne Pondina Eevulu (2) ||Jeevaadhipathivi||

Edaarilona Neeti Ootalichchuvaadavu
Ala Sandramulo Rahadaarulu Veyu Velpuvu (2)
Neeku Kaanidedi Saadhyamu – Adugute Aalasyamu
Neevu Cheyu Kaaryamu – Oohinchute Asaadhyamu (2) ||Neevunte||

Raajula Hrudayaalanu Thippuvaadavu
Ninu Nammu Vaari Pakshamu Poraaduvaadavu (2)
Ae Cheekatiki Bhayapadanu Lokamunaku Longanu
Neevu Thodu Undagaa Naa Venta Saaguthundagaa (2) ||Neevunte||