జయమిచ్చిన దేవునికి కోట్లకొలది స్తోత్రం

Jayamichchina Devuniki

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జయమిచ్చిన దేవునికి కోట్లకొలది స్తోత్రం
జీవింప చేసిన రాజా నిన్నే
జీవితమంతా స్తుతింతున్ (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా పాడెదన్
ఆనంద ధ్వనితో ఆర్భాటింతును (2)

నీదు హస్తముతో ఆదుకో నన్నిలలో (2)
నీవే నా బలం… దేనికి జడియను (2) ||జయమిచ్చిన||

నీతి సూర్యుడు ప్రేమా పూర్ణుడు (2)
కరుణా మూర్తివి… యేసు నా రక్షకా (2) ||జయమిచ్చిన||

అద్భుతకరుడవు సృష్టికర్తవు (2)
యుద్ధ శూరుడా… విజయ శీలుడా (2) ||జయమిచ్చిన||

సత్య దేవుడు కరుణా శీలుడు (2)
నన్ను కాచును… కునుకడు ఎన్నడూ (2) ||జయమిచ్చిన||

యేసే నా రక్షణ నాదు ఆశ్రయం (2)
నా నిరీక్షణ… యేసు నాయకుడే (2) ||జయమిచ్చిన||

Jayamichchina Devuniki Kotlakoladi Sthothram
Jeevimpa Chesina Raajaa Ninne
Jeevithamanthaa Sthuthinthun (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa Paadedan
Aananda Dhwanitho Aarbhaatinthun (2)

Needu Hasthamutho Aadhuko Nannilalo (2)
Neeve Naa Balam… Deniki Jadiyanu (2) ||Jayamichchina||

Neethi Sooryudu Premaa Poornudu (2)
Karunaa Moorthivi… Yesu Naa Rakshakaa (2) ||Jayamichchina||

Adbhuthakarudavu Srushtikarthavu (2)
Yuddha Shoorudaa… Vijaya Sheeludaa (2) ||Jayamichchina||

Sathya Devudu Karunaa Sheeludu (2)
Nannu Kaachunu… Kunukadu Ennadu (2) ||Jayamichchina||

Yese Naa Rakshana Naadhu Aashrayam (2)
Naa Nireekshana… Yesu Naayakude (2) ||Jayamichchina||