జై జై జై యేసయ్యా

Jai Jai Jai Yesayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హ్యాప్పీ క్రిస్మస్… మెర్రి క్రిస్మస్…

జై జై జై యేసయ్యా
పూజ్యుడవు నీవయ్యా
ఈ లోకానికొచ్చావయ్యా
సంతోషం తెచ్చావయ్యా
మాకు సంతోషం తెచ్చావయ్యా (2)

కన్య గర్భమందు నీవు పుట్టావయ్యా
పరిశుద్దునిగా నీవు మా కొరకు వచ్చావయ్యా (2)
పశుల పాకలో పశుల తొట్టిలో
పసి బాలుడుగా ఉన్నావయ్యా (2)
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2) ||జై జై జై||

దివినుండి దూత తెచ్చెను ఈ శుభవార్తను
నిశీధి రాత్రియందు ఆ గొల్లలకు (2)
లోక రక్షకుడు జన్మించెనని
సంతోషముతో ఆనందముతో (2)
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2) ||జై జై జై||

Happy Christmas… Merry Christmas…

Jai Jai Jai Yesayyaa
Poojyudavu Neevayyaa
Ee Lokaanikochchaavayyaa
Santhosham Thechchaavayyaa
Maaku Santhosham Thechchaavayyaa (2)

Kanya Garbhamandu Neevu Puttaavayyaa
Parishudhdhunigaa Neevu Maakoraku Vachchaavayyaa (2)
Pashula Paakalo Pashula Thottilo
Pasi Baaludugaa Unnaavayyaa (2)
Happy Happy Christmas
Merry Merry Christmas (2) ||Jai Jai Jai||

Divinundi Dootha Thechchenu Ee Shubhavaarthanu
Nisheedi Raathriyandu Aa Gollalaku (2)
Loka Rakshakudu Janminchenani
Santhoshamutho Aanandamutho (2)
Happy Happy Christmas
Merry Merry Christmas (2) ||Jai Jai Jai||