జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే – క్రిస్మస్ క్రిస్మస్

Jagathiki Velugunu Thechchenule

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే – క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
వసంత రాగం పాడెనులే – క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
రాజుల రాజు పుట్టిన రోజు – క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
మనమంతా పాడే రోజు – క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ (2)

ఈ రాత్రిలో కడు దీనుడై
యేసు పుట్టెను బెత్లెహేములో (2)
తన స్థానం పరమార్ధం విడిచాడు నీకై
నీ కోసం నా కోసం పవళించే పాకలో (2) ||జగతికి||

ఇమ్మానుయేలుగా అరుదించెను
దైవ మానవుడు యేసు దేవుడు (2)
నీ తోడు నా తోడు ఉంటాడు ఎప్పుడు
ఏ లోటు ఏ కీడు రానీయదు ఎన్నడు (2) ||జగతికి||

Jagathiki Velugunu Thechchenule – Christmas Christmas
Vasantha Raagam Paadenule – Christmas Christmas
Raajula Raaju Puttina Roju – Christmas Christmas
Manamanthaa Paade Roju – Christmas Christmas (2)

Ee Raathrilo Kadu Deenudai
Yesu Puttenu Bethlehemulo (2)
Thana Sthaanam Paramaardham Vidichaadu Neekai
Nee Kosam Naa Kosam Pavalinche Paakalo (2) ||Jagathiki||

Immaanuyelugaa Arudinchenu
Daiva Maanavudu Yesu Devudu (2)
Nee Thodu Naa Thodu Untaadu Eppudu
Ae Lotu Ae Keedu Raaneeyadu Ennadu (2) ||Jagathiki||