ఇంత కాలం నీదు కృపలో కాచిన దేవా

Intha Kaalam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇంత కాలం నీదు కృపలో కాచిన దేవా (2)
ఇకను కూడా మాకు తోడు నీడ నీవే కదా (2) ||ఇంత కాలం||

ఎన్ని ఏళ్ళు గడచినా – ఎన్ని తరాలు మారినా (2)
మారని వీడని ప్రేమే నీదయ్యా
మార్చిన నా జీవితం నీకే యేసయ్యా (2) ||ఇంత కాలం||

నీవు చేసిన మేలులు – తలచుకుందును అనుదినం (2)
నా స్తుతి స్తోత్రము నీకే యేసయ్యా
వేరుగా ఏమియు చెల్లించలేనయ్యా (2) ||ఇంత కాలం||

దూరమైతిరి ఆప్తులు – విడచిపోతిరి నా హితులు (2)
శోధన వేదన తీర్చిన యేసయ్యా
తల్లిలా తండ్రిలా కాచిన యేసయ్యా (2) ||ఇంత కాలం||

Intha Kaalam Needu Krupalo – Kaachina Devaa (2)
Ikanu Kooda Maaku Thodu – Needa Neeve Kadaa (2) ||Intha Kaalam||

Enni Aellu Gadachinaa – Enni Tharaalu Maarinaa (2)
Maarani Veedani Preme Needayyaa
Maarchina Naa Jeevitham Neeke Yesayyaa (2) ||Intha Kaalam||

Neevu Chesina Melulu – Thalachukundunu Anudinam (2)
Naa Sthuthi Sthothramu Neeke Yesayyaa
Verugaa Emiyu Chellinchalenayyaa (2) ||Intha Kaalam||

Dooramaithiri Aapthulu – Vidachi Pothiri Naa Hithulu (2)
Shodhana Vedana Theerchina Yesayyaa
Thalli laa Thandrilaa Kaachina Yesayyaa (2) ||Intha Kaalam||