ఇన్నాళ్లు తోడుగా మాతో నడిచావు

Innaallu Thodugaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇన్నాళ్లు తోడుగా మాతో నడిచావు
ఇమ్మానుయేలుగా వెన్నంటి నిలిచావు (2)
ఇశ్రాయేలు కాపరి నీకు స్తోత్రము
నిన్నే అనుసరింతుము జీవితాంతము (2)

ఘనులైన వారే గతియించగా
ధనమున్నవారే మరణించగా (2)
ఎన్నతగని వారమైనా మమ్ము కనికరించావు
మా దినములు పొడిగించి సజీవులుగా ఉంచావు (2) ||ఇశ్రాయేలు||

మా కంట కన్నీరు జారకుండగా
ఏ కీడు మా దరికి చేరకుండగా (2)
కంటి రెప్పలా కాచి భద్రపరచియున్నావు
దుష్టుల ఆలోచనలు భంగపరచియున్నావు (2) ||ఇశ్రాయేలు||

Innaallu Thodugaa Maatho Nadichaavu
Immaanuyelugaa Vennanti Nilichaavu (2)
Ishraayelu Kaapari Neeku Sthothramu
Ninne Anusarinthumu Jeevithaanthamu (2)

Ghanulaina Vaare Gathiyinchagaa
Dhanamunnavaare Maraninchagaa (2)
Ennathagani Vaaramainaa Mammu Kanikarinchaavu
Maa Dinamulu Podiginchi Sajeevuluga Unchaavu (2) ||Ishraayelu||

Maa Kanta Kanneeru Jaarakundagaa
Ae Keedu Maa Dariki Cherakundagaa (2)
Kanti Reppalaa Kaachi Bhadraparachiyunnaavu
Dushtula Aalochanalu Bhangaparachiyunnaavu (2) ||Ishraayelu||