ఇది శుభోదయం – క్రీస్తు జన్మదినం

Idhi Shubhodayam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇది శుభోదయం – క్రీస్తు జన్మదినం
ఇది లోక కళ్యాణం
మేరి పుణ్యదినం – (2)

రాజులనేలే రారాజు వెలసె పశువుల పాకలో
పాపుల పాలిట రక్షకుడు నవ్వెను తల్లి కౌగిలిలో
భయము లేదు మనకిలలో
జయము జయము జయమహో ||ఇది||

గొల్లలు జ్ఞానులు ఆనాడు ప్రణమిల్లిరి భయ భక్తితో
పిల్లలు పెద్దలు ఈనాడు పూజించిరి ప్రేమ గీతితో
జయనాదమే ఈ భువిలో
ప్రతిధ్వనించెను ఆ దివిలో ||ఇది||

Idi Shubhodayam – Kreesthu Janmadinam
Idi Loka Kalyaanam
Mary Punyadinam – (2)

Raajulanele Raaraaju Velase Pashuvula Paakalo
Paapula Paalita Rakshakudu Navvenu Thalli Kougililo
Bhayamu Ledu Manakilalo
Jayamu Jayamu Jayamaho ||Idi||

Gollalu Gnaanulu Aanaadu Pranamilliri Bhaya Bhakthitho
Pillalu Peddalu Eenaadu Poojinchiri Prema Geethitho
Jayanaadame Ee Bhuvilo
Prathidhwaninchenu Aa Divilo ||Idi||