గుండె బరువెక్కిపోతున్నది

Gunde Baruvekkipothunnadi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
ప్రాణము సొమ్మసిల్లుచున్నది (2)
నా మనసేమో కలవరపడుచున్నది (2)
యేసయ్యా.. ఆదరించ రావా
యేసయ్యా.. బలపరచ రావా ||గుండె||

ప్రాకారము లేని పురముగా నేనుంటిని
ఆదరణ లేక దిగులుతో నేనుంటిని (2)
నెమ్మది లేదాయెనే – శాంతి కరువాయెనే (2)
యేసయ్యా.. ఆధారం నీవే కదా
యేసయ్యా.. నా కాపరి నీవే కదా ||గుండె||

అంధకారంలో నా దీపము ఆరిపోయెనే
అరణ్య రోదనలో ప్రాణము సొమ్మసిల్లెనే (2)
దినదినము నేను కృంగుచున్నాను (2)
యేసయ్యా.. వెలిగించగ రావా
యేసయ్యా.. లేవనెత్త రావా ||గుండె||

ఎక్కడ చూసిననూ నెమ్మది లేదాయెనే
ఎవరిలో చూసిననూ ప్రేమ కరువాయెనే (2)
ఆత్మల భారముతో మూల్గుచున్నానయ్యా (2)
యేసయ్యా.. దర్శించ రావా
యేసయ్యా.. ప్రేమతో నింపుమయా ||గుండె||

Gunde Baruvekkipothunnadi
Praanamu Sommasilluchunnadi (2)
Naa Manasemo Kalavarapaduchunnadi (2)
Yesayyaa.. Aadarincha Raavaa
Yesayyaa.. Balaparacha Raavaa ||Gunde||

Praakaaramu Leni Puramugaa Nenuntini
Aadarana Leka Digulutho Nenuntini (2)
Nemmadi Ledaayene – Shaanthi Karuvaayene (2)
Yesayyaa.. Aadhaaram Neeve Kadaa
Yesayyaa.. Naa Kaapari Neeve Kadaa ||Gunde||

Andhakaaramulo Naa Deepamu Aaripoyene
Aranya Rodanalo Praanamu Sommasillene (2)
Dinadinamu Nenu Krunguchunnaanu (2)
Yesayyaa.. Veliginchaga Raavaa
Yesayyaa.. Levanettha Raavaa ||Gunde||

Ekkada Choosinanu Nemmadi Ledaayene
Evarilo Choosinanu Prema Karuvaayene (2)
Aathmala Bhaaramutho Moolguchunnaanayyaa (2)
Yesayyaa.. Darshincha Raavaa
Yesayyaa.. Prematho Nimpumayaa ||Gunde||