గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే

Goodu Vidachi Vellina Naade

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే
చేరెదనా ఇంటికి
పాడెదన్ జయగీతమే
నాకై శ్రమలు పొందిన యేసుకై

నిందలు పోవును బాధలు తీరును
ప్రాణప్రియతో ఎత్తబడగా
పావురము వలెనే ఎగురుచు
రూపాంతరము పొందెదనే

బంధువు మిత్రులంతా నన్ను విడచినను
ఏకమై కూడి రేగినను
చేయి పట్టిన నాధుడే నన్ను
తన చెంత చేర్చుకొనును

లోకము నాకు వద్దు లోకపు ఆశలు వద్దు
నడిచెద యేసుని అడుగులో
నాకున్న సమస్తమును నీకై
అర్పించెదను యేసువా

Goodu Vidachi Vellina Naade
Cheredhanaa Intiki
Paadedhan Jayageethame
Naakai Shramalu Pondhina Yesukai

Nindhalu Povunu Baadhalu Theerunu
Praanapriyatho Etthabadagaa
Paavuramu Valene Eguruchu
Roopaantharamu Pondhedhane

Bandhuvu Mithrulanthaa Nannu Vidachinanu
Ekamai Koodi Reginanu
Cheyi Pattina Naadhude Nannu
Thana Chentha Cherchukonunu

Lokamu Naaku Vaddu Lokapu Aashalu Vaddu
Nadichedha Yesuni Adugulo
Naakunna Samasthamunu Neekai
Arpinchedhanu Yesuvaa