ఘనమైనవి నీ కార్యములు నా యెడల

Ghanamainavi Nee Kaaryamulu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఘనమైనవి నీ కార్యములు నా యెడల
స్థిరమైనవి నీ ఆలోచనలు నా యేసయ్యా (2)
కృపలను పొందుచు కృతజ్ఞత కలిగి
స్తుతులర్పించెదను అన్నివేళలా (2)
అనుదినము నీ అనుగ్రహమే
ఆయుష్కాలము నీ వరమే (2) ||ఘనమైనవి||

యే తెగులు సమీపించనీయక – యే కీడైన దరిచేరనీయక
ఆపదలన్ని తొలగే వరకు – ఆత్మలో నెమ్మది కలిగే వరకు (2)
నా భారము మోసి – బాసటగా నిలిచి – ఆదరించితివి
ఈ స్తుతి మహిమలు నీకే – చెల్లించెదను – జీవితాంతము ||ఘనమైనవి||

నాకు ఎత్తైన కోటవు నీవే – నన్ను కాపాడు కేడెము నీవే
ఆశ్రయమైన బండవు నీవే – శాశ్వత కృపకాధారము నీవే (2)
నా ప్రతిక్షణమును నీవు – దీవెనగా మార్చి – నడిపించుచున్నావు
ఈ స్తుతి మహిమలు నీకే – చెల్లించెదను – జీవితాంతము ||ఘనమైనవి||

నీ కృప తప్ప వేరొకటి లేదయా – నీ మనసులో నేనుంటే చాలయా
బహు కాలముగా నేనున్న స్థితిలో – నీ కృప నా యెడ చాలునంటివే (2)
నీ అరచేతిలో నను – చెక్కుకుంటివి – నాకేమి కొదువ
ఈ స్తుతి మహిమలు నీకే చెల్లించెదను జీవితాంతము ||ఘనమైనవి||

Ghanamainavi Nee Kaaryamulu Naa Yedala
Sthiramainavi Nee Aalochanalu Naa Yesayyaa (2)
Krupalanu Ponduchu Kruthagnatha Kaligi
Sthuthularpinchedanu Anni Velalaa (2)
Anudinamu Nee Anugrahame
Aayushkaalamu Nee Varame (2) ||Ghanamainavi||

Ae Thegulu Sameepinchaneeyaka – Ae Keedaina Dari Cheraneeyaka
Aapadalanni Tholage Varaku – Aathmalo Nemmadi Kalige Varaku (2)
Naa Bhaaramu Mosi – Baasatagaa Nilichi – Aadarinchithivi
Ee Sthuthi Mahimalu Neeke – Chellinchedanu – Jeevithaanthamu ||Ghanamainavi||

Naaku Etthaina Kotavu Neeve – Nannu Kaapaadu Kedemu Neeve
Aashrayamaina Bandavu Neeve – Shaashwatha Krupakaadhaaramu Neeve (2)
Naa Prathikshanamunu Neevu – Deevenagaa Maarchi – Nadipinchuchunnaavu
Ee Sthuthi Mahimalu Neeke – Chellinchedanu – Jeevithaanthamu ||Ghanamainavi||

Nee Krupa Thappa Verokati Ledayaa – Nee Manasulo Nenunte Chaalayaa
Bahu Kaalamugaa Nenunna Sthithilo – Nee Krupa Naa Yeda Chaalunantive (2)
Nee Arachethilo Nanu – Chekkukuntivi – Naakemi Koduva
Ee Sthuthi Mahimalu Neeke – Chellinchedanu – Jeevithaanthamu ||Ghanamainavi||