గాయాములన్ గాయములన్

Gaayaamulan Gaayamulan

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

గాయాములన్ గాయములన్
నా కొరకై పొందెను క్రీస్తు ప్రభు (2)
నా కొరకై పొందెను క్రీస్తు ప్రభు

సురూపమైన సొగసైనా లేదు
దుఃఖ భరితుడాయెను (2)
వ్యాధిగ్రస్తుడుగా వ్యాకులమొందెన్
వీక్షించి త్రిప్పిరి ముఖముల్ (2) ||గాయాములన్||

మా అతిక్రమ క్రియలను బట్టి
మరి నలుగ గొట్టబడెను (2)
తాను పొందిన దెబ్బల ద్వారా
స్వస్థత కలిగె మనకు (2) ||గాయాములన్||

క్రీస్తు ప్రేమను మరువజాలము
ఎంతో ప్రేమించే మనల (2)
సిలువపై మేము గమనించ మాకు
విలువైన విడుదల కలిగె (2) ||గాయాములన్||

Gaayaamulan Gaayamulan
Naa Korakai Pondenu Kreesthu Prabhu (2)
Naa Korakai Pondenu Kreesthu Prabhu

Suroopamaina Sogasainaa Ledu
Dukha Bharithudaayenu (2)
Vyaadhigrasthudigaa Vyaakulamonden
Veekshinchi Thrippiri Mukhamul (2) ||Gaayaamulan||

Maa Athikrama Kriyalanu Batti
Mari Naluga Gottabadenu (2)
Thaanu Pondina Debbala Dwaaraa
Swasthatha Kalige Manaku (2) ||Gaayaamulan||

Kreesthu Premanu Maruvajaalamu
Entho Preminche Manala (2)
Siluvapai Memu Gamanincha Maaku
Viluvaina Vidudala Kalige (2) ||Gaayaamulan||