గాఢాంధకారములో నే నడచిన వేళలో

Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

గాఢాంధకారములో నే నడచిన వేళలో (2)
కంటి పాపవలె నన్ను కునుకక కాపాడును (2)
ప్రభువైన యేసునకు జీవితమంతా పాడెదన్
జడియను బెదరను – నా యేసు నాకుండగా (2)

అలలతో కొట్టబడిన – నా నావలో నేనుండగా (2)
ప్రభు యేసు కృప నన్ను విడువక కాపాడును (2)
అభయమిచ్చి నన్ను అద్దరికి చేర్చును
జడియను బెదరను – నా యేసు నాకుండగా (2)

Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina Velalo (2)
Kanti Paapavale Nannu Kunukaka Kaapaadunu (2)
Prabhuvaina Yesunaku Jeevithamanthaa Paadedan
Jadiyanu Bedaranu – Naa Yesu Naakundagaa (2)

Alalatho Kottabadina – Naa Naavalo Nenundagaa (2)
Prabhu Yesu Krupa Nannu Viduvaka Kaapadunu (2)
Abhayamichchi Nannu Addariki Cherchunu
Jadiyanu Bedaranu – Naa Yesu Naakundagaa (2)