నీవున్నావని ఒకే ఆశ

Evarunnaaru Naakilalo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

నీవున్నావని ఒకే ఆశ
నడిపిస్తావని ఒకే ఆశ

ఎవరున్నారు నాకిలలో (2)
నీవు తప్ప ఎవరున్నారు నాకు ఇలలో
ఎవరున్నారు నాకు యేసయ్యా
ఎవరున్నారయ్యా
నీవున్నావని ఒకే ఆశతో
నడిపిస్తావని ఒకే ఆశలో (2)
ఆదరిస్తావని ఆదుకుంటావని (2)
అద్దరికి చేరుస్తావని నీ జీవిస్తున్నా

ఆశలే అడి ఆశలై
బ్రతుకెంతో భారమై (2)
కలలన్ని కన్నీటి వ్యధలై
గుండెను పిండే దుఃఖమున్నా ||నీవున్నావని||

ఆప్తులే దూరమై
బంధు మిత్రులకు భారమై (2)
నా అన్న వారే నాకు కరువై
గుండెను పిండే దుఃఖమున్నా ||నీవున్నావని||

యాత్రలో తుఫానులే
నా నావనే ముంచేసినా (2)
అద్దరి చేరే ఆశలే అనగారినా
గుండెను పిండే దుఃఖమున్నా ||నీవున్నావని||

Neevunnaavani Oke Aasha
Nadipisthaavani Oke Aasha

Evarunnaaru Naakilalo (2)
Neevu Thappa Evarunnaaru Naaku Ilalo
Evarunnaaru Naaku Yesayyaa
Evarunnaarayyaa
Neevunnaavani Oke Aashatho
Nadipisthaavani Oke Aashalo (2)
Aadaristhaavani Aadukuntaavani (2)
Addariki Cherusthaavani Nee Jeevisthunnaa

Aashale Adi Aashalai
Brathukentho Bhaaramai (2)
Kalalanni Kanneeti Vyadhalai
Gundenu Pinde Dukhamunnaa ||Neevunnaavani||

Aapthule Dooramai
Bandhu Mithrulaku Bhaaramai (2)
Naa Anna Vaare Naaku Karuvai
Gundenu Pinde Dukhamunnaa ||Neevunnaavani||

Yaathralo Thuphaanule
Naa Naavane Munchesinaa (2)
Addari Chere Aashale Anagaarinaa
Gundenu Pinde Dukhamunnaa ||Neevunnaavani||