ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప

Evarunnaarayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప
ఏమున్నదయ్యా భువిలో నీవు లేక (2)
నా యేసయ్యా హల్లెలూయా
నా యేసయ్యా హల్లెలూయా (2)

నా ఆశ్రయం నీవే – నా ఆశయం నీవే (2)
నా సర్వము యేసు నీవేగా (2) ||ఎవరున్నారయ్యా||

ఈ భువికి దీపం నీవే – నా హృదిలో వెలుగు నీవే (2)
అన్నింటిని వెలిగించే దీపం నీవే (2) ||ఎవరున్నారయ్యా||

Evarunnaarayyaa Naaku Neevu Thappa
Emunnadayyaa Bhuvilo Neevu Leka (2)
Naa Yesayyaa Hallelooyaa
Naa Yesayyaa Hallelooyaa (2)

Naa Aashrayam Neeve – Naa Aashayam Neeve (2)
Naa Sarvamu Yesu Neevegaa (2) ||Evarunnaarayyaa||

Ee Bhuviki Deepam Neeve – Naa Hrudilo Velugu Neeve (2)
Annintini Veliginche Deepam Neeve (2) ||Evarunnaarayyaa||