ఎవరూ సమీపించలేని

Evaru Sameepinchaleni

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎవరూ సమీపించలేని
తేజస్సుతో నివసించు నా యేసయ్యా (2)
నీ మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు
నా కంటబడగానే (2)
ఏమౌదునో నేనేమౌదునో (2)

ఇహలోక బంధాలు మరచి
నీ యెదుటే నేను నిలిచి (2)
నీవీచుచు బహుమతులు నే స్వీకరించి
నిత్యానందముతో పరవశించు వేళ (2) ||ఏమౌదునో||

పరలోక మహిమను తలచి
నీ పాద పద్మములపై ఒరిగి (2)
పరలోక సైన్య సమూహాలతో కలసి
నిత్యారాధన నే చేయు ప్రశాంత వేళ (2) ||ఏమౌదునో||

జయించిన వారితో కలిసి
నీ సింహాసనము నే చేరగా (2)
ఎవరికి తెలియని ఓ క్రొత్త పేరుతో
నిత్య మహిమలో నను పిలిచే ఆ శుభ వేళ (2) ||ఏమౌదునో||

Evaru Sameepinchaleni
Thejassulo Nivasinchu Naa Yesayyaa (2)
Nee Mahimanu Dharinchina Parishuddhulu
Naa Kantabadagaane (2)
Emauduno Nenemauduno (2)

Ihaloka Bandhaalu Marachi
Nee Yedute Nenu Nilichi (2)
Neevichchu Bahumathulu Ne Sweekarinchi
Nithyaanandamutho Paravashinchu Vela (2) ||Emauduno||

Paraloka Mahimanu Thalachi
Nee Paada Padmamula Pai Origi (2)
Paraloka Sainya Samoohaalatho Kalasi
Nithyaaraadhana Ne Cheyu Prashaantha Vela (2) ||Emauduno||

Jayinchina Vaaritho Kalisi
Nee Simhaasanamu Ne Cheragaa (2)
Evariki Theliyani O Krottha Perutho
Nithya Mahimalo Nanu Piliche Aa Shubha Vela (2) ||Emauduno||