ఎవరూ లేక ఒంటరినై

Evaru Leka Ontarinai

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎవరూ లేక ఒంటరినై
అందరికి నే దూరమై (2)
అనాథగా నిలిచాను
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4)

స్నేహితులని నమ్మాను మోసం చేసారు
బంధువులని నమ్మాను ద్రోహం చేసారు (2)
దీనుడనై అంధుడనై
అనాథగా నే నిలిచాను (2)
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4) ||ఎవరు లేక||

నేనున్నాను నేనున్నానని అందరు అంటారు
కష్టాల్లో బాధల్లో తొలగిపోతారు (2)
దీనుడనై అంధుడనై
అనాథగా నే నిలిచాను (2)
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4) ||ఎవరు లేక||

చిరకాలం నీ ప్రేమ కలకాలం ఉండాలి
శాశ్వతమైన నీ ప్రేమ కలకాలం ఉండాలి (2)
దీనుడనై అంధుడనై
అనాథగా నే నిలిచాను (2)
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4) ||ఎవరు లేక||

Evaru Leka Ontarinai
Andariki Ne Dooramai (2)
Anaathagaa Nilichaanu
Nuvvu Raavaalesayyaa (4)

Snehithulani Nammaanu Mosam Chesaaru
Bandhuvulani Nammaanu Droham Chesaaru (2)
Deenudanai Andhudanai
Anaathagaa Ne Nilichaanu (2)
Nuvvu Raavaalesayyaa (4) ||Evaru Leka||

Nenunnaanu Nenunnaanani Andaru Antaaru
Kashtaallo Baadhallo Tholagipothaaru (2)
Deenudanai Andhudanai
Anaathagaa Ne Nilichaanu (2)
Nuvvu Raavaalesayyaa (4) ||Evaru Leka||

Chirakaalam Nee Prema Kalakaalam Undaali
Shaashwathamaina Nee Prema Kalakaalam Undaali (2)
Deenudanai Andhudanai
Anaathagaa Ne Nilichaanu (2)
Nuvvu Raavaalesayyaa (4) ||Evaru Leka||