ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా

Evaro Thelusaa Yesayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
చెబుతా నేడు వినవయ్యా
పెడచెవి పెట్టక త్వరపడి వచ్చి
రక్షణ పొందయ్యా (2)

దేవాది దేవుడు యేసయ్యా
మానవ జన్మతో వచ్చాడయ్యా (2)
మరణించాడు మరి లేచాడు
నీ నా పాప విమోచనకై (2) ||ఎవరో||

ధనవంతుడై యుండి యేసయ్యా
దరిద్రుడై ఇల పుట్టాడయ్యా (2)
రూపు రేఖలు కోల్పోయాడు
నీ నా పాపవిమోచనకై (2) ||ఎవరో||

పాపుల రక్షకుడేసయ్యా
కార్చెను రక్తము పాపులకై (2)
తన దరి చేరిన పాపులనెల్ల
కడుగును తనదు రక్తముతో (2) ||ఎవరో||

యేసే దేవుడు ఎరుగవయ్యా
రాజుల రాజుగా వస్తాడయ్యా (2)
నమ్మినవారిని చేర్చును పరమున
నమ్మని వారికి నరకమేగా (2) ||ఎవరో||

యేసుని తరుపున ప్రతినిధినై
దేవుని ప్రేమకు ప్రతిరూపమై (2)
అతి వినయముగా బతిమాలుచున్నాను
నేడే నమ్ముము ప్రభు యేసుని (2) ||ఎవరో||

Evaro Thelusaa Yesayyaa
Chebuthaa Nedu Vinavayyaa
Peda Chevi Pettaka Thvarapadi Vachchi
Rakshana Pondayyaaa (2)

Devaadi Devudu Yesayyaa
Maanava Janmatho Vachchaadayyaa (2)
Maraninchaadu Mari Lechaadu
Nee Naa Paapa Vimochanakai (2) ||Evaro||

Dhanavanthudai Yundi Yesayyaa
Daridrudai Ila Puttaadayya (2)
Roopu Rekhalu Kolpoyaadu
Nee Naa Paapa Vimochanakai (2) ||Evaro||

Paapula Rakshakudesayya
Kaarchenu Rakthamu Paapulakai (2)
Thana Dari Cherina Paapulanella
Kadugunu Thanadu Rakthamutho (2) ||Evaro||

Yese Devudu Erugavayyaa
Raajula Raajugaa Vasthaadayyaa (2)
Namminavaarini Cherchunu Paramuna
Nammani Vaariki Narakamegaa (2) ||Evaro||

Yesuni Tharapuna Prathinidhinai
Devuni Premaku Prathi Roopamai (2)
Athi Vinayamugaa Bathimaaluchunnaanu
Nede Nammumu Prabhu Yesuni (2) ||Evaro||