ఎవరితో నీ జీవితం – ఎందాక నీ పయనం

Evaritho Nee Jeevitham

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎవరితో నీ జీవితం – ఎందాక నీ పయనం
ఎదలో ప్రభు వసింపగా – ఎదురు లేదు మనుగడకు (2)

దేవుడే నీ జీవిత గమ్యం
దేవ రాజ్యం నీకే సొంతం
గురి తప్పక దరి చేరుమురా
తెలుసుకో ఈ జీవిత సత్యం (2) ||ఎవరితో||

కష్టాలకు కృంగిపోకురా
నష్టాలకు కుమిలిపోకురా
అశాంతిని చేరనీకురా
తెలుసుకో ఈ జీవిత సత్యం (2) ||ఎవరితో||

గెలుపోటమి సహజమురా
దివ్య శక్తితో కదులుమురా
ఘన దైవం తోడుండునురా
తెలుసుకో ఈ జీవిత సత్యం (2) ||ఎవరితో||

Evaritho Nee Jeevitham – Endaaka Nee Payanam
Edalo Prabhu Vasimpagaa – Eduru Ledu Manugadaku (2)

Devude Nee Jeevitha Gamyam
Deva Raajyam Neeke Sontham
Guri Thappaka Dari Cherumuraa
Thelusuko Ee Jeevitha Sathyam (2) ||Evaritho||

Kashtaalaku Krungipokuraa
Nashtaalaku Kumilipokuraa
Ashaanthini Cheraneekuraa
Thelusuko Ee Jeevitha Sathyam (2) ||Evaritho||

Gelupotami Sahajamuraa
Divya Shakthitho Kadulumuraa
Ghana Daivam Thodundunuraa
Thelusuko Ee Jeevitha Sathyam (2) ||Evaritho||