ఎట్టి వాడో యేసు – ఎన్ని వింతలు తనవి

Etti Vaado Yesu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎట్టి వాడో యేసు – ఎన్ని వింతలు తనవి
వట్టి నరుడు కాడు – పట్టి చూడ ప్రభుని – (2) ||ఎట్టి||

గాలి సంద్రాలను – గద్ధింపగా యేసు (2)
హద్దు మీరక ఆగి – సద్దుమణిగిపోయే (2) ||ఎట్టి||

పక్షవాతపు రోగిని – తక్షణమే లెమ్మనగా (2)
పరుపెత్తుకొని లేచి – పరుగెత్తికొనిపోయె (2) ||ఎట్టి||

పట్టు యేసుని పాదం – తట్టు దేవుని ద్వారం (2)
కట్టు ఇక నీ పాపం – నెట్టు నిను పరలోకం (2) ||ఎట్టి||

Etti Vaado Yesu – Enni Vinthalu Thanavi
Vatti Narudu Kaadu – Patti Chooda Prabhuni – (2) ||Etti||

Gaali Sandraalanu – Gaddimpagaa Yesu (2)
Haddu Meeraka Aagi – Saddumanigipoye (2) ||Etti||

Pakshavaathapu Rogini – Thakshaname Lemmanagaa (2)
Parupetthukoni Lechi – Parugetthikonipoye (2) ||Etti||

Pattu Yesuni Paadam – Thattu Devuni Dwaaram (2)
Kattu Ika Nee Paapam – Nettu Ninu Paralokam (2) ||Etti||