ఏపాటి దాననయా నన్నింతగ హెచ్చించుటకు

Epaati Daananayaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏపాటి దాననయా నన్నింతగ హెచ్చించుటకు
నేనెంతటి దాననయా నాపై కృప చూపుటకు (2)
నా దోషము భరియించి నా పాపము క్షమియించి
నను నీలా మార్చుటకు కలువరిలో మరణించి (2)
ప్రేమించే ప్రేమామయుడా – నీ ప్రేమకు పరిమితులేవి
కృప చూపు కృపగల దేవా – నీ కృపకు సాటి ఏది ||ఏపాటి||

కష్టాల కడలిలో కన్నీటి లోయలలో
నా తోడు నిలిచావు నన్నాదరించావు (2)
అందరు నను విడచినా నను విడువని యేసయ్యా
విడువను యెడబాయనని నా తోడై నిలచితివా ||ప్రేమించే||

నీ ప్రేమను మరువలేనయ్యా నీ సాక్షిగ బ్రతికెదనేసయ్యా
నేనొందిన నీ కృపను ప్రకటింతును బ్రతుకంతా (2)
నేనొందిన ఈ జయము నీవిచ్చినదేనయ్యా
నీవిచ్చిన జీవముకై స్తోత్రము యేసయ్యా ||ప్రేమించే||

Epaati Daananayaa Nanninthaga Hechchinchutaku
Nenenthati Daananayaa Naapai Krupa Chooputaku (2)
Naa Doshamu Bhariyinchi Naa Paapamu Kshamiyinchi
Nanu Neelaa Maarchutaku Kaluvarilo Maraninchi (2)
Preminche Premaamayudaa – Nee Premaku Parimithulevi
Krupa Choopu Krupagala Devaa – Nee Krupaku Saati Edi ||Epaati||

Kashtaala Kadalilo Kanneeti Loyalalo
Naa Thodu Nilichaavu Nannaadarinchaavu (2)
Andaru Nanu Vidachinaa Nanu Viduvani Yesayyaa
Viduvanu Yedabaayanani Naa Thodai Nilachithivaa ||Preminche||

Nee Premanu Maruvalenayyaa Nee Saakshiga Brathikedanesayyaa
Nenondina Nee Krupanu Prakatinchunu Brathukantaa (2)
Nenondina Ee Jayamu Neevichchinadenayyaa
Neevcichina Jeevamukai Sthothramu Yesayyaa ||Preminche||