ఎంత ప్రేమో నాపై యేసయ్యా

Entha Premo Naapai

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంత ప్రేమో నాపై యేసయ్యా
నేను ఎలాగ వివరించగలనయ్యా (2)
పెంట కుప్పలలో పడి ఉన్ననూ
నా మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టితివా
జిగట ఊబిలో నేను దిగి ఉన్ననూ
నా చేయి పట్టి నను పైకి లేపితివా ||ఎంత||

దాహం తీర్చగలేని బావి అయిననూ
నేను పాపపు కుండను విడువకుంటిని (2)
నా పాపమంత క్షమించితివి (2)
జీవ జలమిచ్చి నన్ను చేర్చుకుంటివి (2) ||ఎంత||

పందులున్న చోట నలిగి పడి ఉంటిని
నా పాపమే చుట్టు ముట్టి పట్టుకున్నది (2)
బుద్ధి వఛ్చి నేను నిన్ను ఆశ్రయించగా (2)
క్షమియించి నీ రక్షణిచ్చితివి (2) ||ఎంత||

నరికిన కొమ్మ వలె ఎండిపోతిని
నా పాపాన్ని దాచి దాచి నశించితిని (2)
ఒప్పుకొనగా నాకు జీవమిచ్చితివి (2)
(ఎండిన) మొద్దును చిగురింపజేసితివి (2) ||ఎంత||

Entha Premo Naapai Yesayyaa
Nenu Elaaga Vivarinchagalanayyaa (2)
Penta Kuppalalo Padi Unannu
Naa Meda Meedha Padi Muddhu Pettithivaa
Jigata Oobhilo Nenu Digi Unnanu
Naa Cheyi Patti Nanu Paiki Lepithivaa ||Entha||

Daaham Theerchagaleni Baavi Ainanu
Nenu Paapapu Kundanu Viduvakuntini (2)
Naa Paapamantha Kshaminchithivi (2)
Jeeva Jalamichchi Nannu Cherchukuntivi (2) ||Entha||

Pandhulunna Chota Naligi Padi Untini
Naa Paapame Chuttu Mutti Pattukunnadhi (2)
Buddhi Vachchi Nenu Ninnu Aashrayinchagaa (2)
Kshamiyinchi Nee Rakshanichchithivi (2) ||Entha||

Narikina Komma Vale Endipothini
Naa Paapaanni Daachi Daachi Nashinchithini (2)
Oppukonagaa Naaku Jeevamichchithivi (2)
(Endina) Moddhunu Chigurimpajesithivi (2) ||Entha||