ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా

Entha Prema Yesayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా – ద్రోహినైన నా కొరకు
సిలువలో ఆ యాగము చేసావు – రక్తము కార్చావు
ఎందుకు ఈ త్యాగము – పాపినైన నా కొరకు
సిలువలో ఆ యాగము నొందను – రక్తము చిందను
సురూపమైనా సొగసైనా లేకపోయెను (2)
యేసు నిలువెల్ల రక్త ధారలు కారిపోయెను (2)
నలిగిపోయెను – విరిగిపోయెను

ఎంత శ్రమను ఎంత బాధను
అనుభవించినాడే విభుడు (2)
మనకు క్షమాపణ ఇచ్చెను
భయము కలుగజేసెను
హింసింపబడి దూషింపబడి
హింసింపబడి దూషింపబడెను
కరుణతో నను రక్షింప
నా కోసమే ఈ యాగమా ||ఎంత ప్రేమ||

సమస్తము సంపూర్ణమాయెను
జీవముకై మార్గము తెరిచెను (2)
అపవాదిని అణచివేసి
మరణ ముల్లును విరచి వేసెను
విజయశీలుడై తిరిగి లేచెను
పరిశుద్ధాత్మను తోడుగా ఇచ్చెను
పునరుత్తానుడు మనకు తోడుగా నిత్యము నిలచే

Entha Prema Yesayyaa – Drohinaina Naa Koraku
Siluvalo Aa Yaagamu Chesaavu – Rakthamu Kaarchaavu
Enduku Ee Thyaagamu – Paapinaina Naa Koraku
Siluvalo Aa Yaagamu Nondhanu – Rakthamu Chindhanu
Suroopamainaa Sogasainaa Lekapoyenu (2)
Yesu Niluvella Raktha Dhaaralu Kaaripoyenu (2)
Naligipoyenu – Virigipoyenu

Entha Shramanu Entha Baadhanu
Anubhavinchinaade Vibhudu (2)
Manaku Kshamaapana Ichchenu
Abhayamu Kalugajesenu
Himsimpabadi Dooshimpabadi
Himsimpabadi Dooshimpabadenu
Karunatho Nanu Rakshimpa
Naa Kosame Ee Yaagamaa ||Entha Prema||

Samasthamu Sampoornamaayenu
Jeevamukai Maargamu Therichenu (2)
Apavaadini Anachivesi
Marana Mullunu Virachi Vesenu
Vijayasheeludai Thirigi Lechenu
Parishuddhaathmanu Thoduga Ichchenu
Punarutthaanudu Manaku Thodugaa Nithyamu Nilache