ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా

Entha Manchi Devudavesayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
చింతలన్ని తీరేనయ్యా నిను చేరగా
ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా (2) ||ఎంత||

ఘోరపాపినైన నేనూ – దూరంగా పారిపోగా (2)
నీ ప్రేమతో నను క్షమియించి
నను హత్తుకొన్నావయ్యా (2) ||ఎంత||

నాకున్న వారందరూ – నను విడచిపోయిననూ (2)
ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసిననూ
నను నీవు విడువలేదయ్యా (2) ||ఎంత||

నీవు లేకుండ నేనూ – ఈ లోకంలో బ్రతుకలేనయ్యా (2)
నీతో కూడా ఈ లోకం నుండీ
పరలోకం చేరెదనేసయ్యా (2) ||ఎంత||

Entha Manchi Devudavayyaa
Entha Manchi Devudavesayyaa
Chinthalanni Theerenayyaa Ninu Cheragaa
Entha Manchi Devudavesayyaa (2) ||Entha||

Ghora Paapinaina Nenu – Dooramgaa Paaripogaa (2)
Nee Prematho Nanu Kshamiyinchi
Nanu Hatthukunnaavayyaa (2) ||Entha||

Naakunna Vaarandaru – Nanu Vidachi Poyinanu (2)
Ennenno Ibbandulaku Guri Chesinanu
Nanu Neevu Viduvaledayyaa (2) ||Entha||

Neevu Lekunda Nenu – Ee Lokamlo Brathuka Lenayyaa (2)
Neetho Koodaa Ee Lokam Nundi
Paralokam Cheredanesayyaa (2) ||Entha||