ఎంత దూరమైనా అది ఎంత భారమైనా

Entha Dooramainaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంత దూరమైనా అది ఎంత భారమైనా (2)
యేసు వైపు చూడు నీ భారమంత తీరు (2)
తీరానికి చేరు (2) ||ఎంత||

నడచి నడచి అలసిపోయినావా
నడువలేక సొమ్మసిల్లి నిలిచిపోయినావా (2)
కలువరి గిరి దనుక సిలువ మోసిన
నజరేయుడేసు నీ ముందు నడవగా (2) ||యేసు||

తెలిసి తెలిసి జారిపోయినావా
తెలియరాని చీకటిలో చిక్కుబడినావా (2)
నిశీధీలో ప్రకాశించు చిరంజీవుడే
పరంజ్యోతి యేసు నీ ముందు నడువగా (2) ||యేసు||

Entha Dooramainaa Adi Entha Bhaaramainaa (2)
Yesu Vaipu Choodu Nee Bhaaramantha Theeru (2)
Theeraaniki Cheru (2) ||Entha||

Nadachi Nadachi Alasipoyinaavaa
Naduvaleka Sommasilli Nilichipoyinaavaa (2)
Kaluvari Giri Danuka Siluva Mosina
Najareyudesu Nee Mundu Nadavagaa (2) ||Yesu||

Thelisi Thelisi Jaaripoyinaavaa
Theliyaraani Cheekatilo Chikkubadinaavaa (2)
Nisheedhilo Prakaashinchu Chiranjeevude
Paramjyothi Yesu Nee Mundu Naduvagaa (2) ||Yesu||