ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి

Enaleni Prema

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి
నీ వారసునిగ చేసినావు (2)
నీ ప్రేమ నేను చాటెదన్
నా సర్వం నీవే యేసయ్యా (2)

నా శిక్షకు ప్రతిగా – ప్రాణము పెట్టిన దేవా
నీ సత్య మార్గములో – నను నడిపిన ప్రభువా (2)
నీ కృప చేత రక్షించినావే
నీ ఋణము నే తీర్చగలనా (2) ||ఎనలేని||

తండ్రి లేని నాకు – పరమ తండ్రివి నీవై
ఒంటరినైయున్న నాతో – నేనున్నానని అన్నావు (2)
కన్నీరు తుడచి నన్నాదరించిన
ఆ జాలి నే మరువగలనా (2) ||ఎనలేని||

Enaleni Prema Naapaina Choopi
Nee Vaarasuniga Chesinaavu (2)
Nee Prema Nenu Chaatedan
Naa Sarvam Neeve Yesayyaa (2)

Naa Shikshaku Prathigaa – Praanamu Pettina Devaa
Nee Sathya Maargamulo – Nanu Nadipina Prabhuvaa (2)
Nee Krupa Chetha Rakshinchinaave
Nee Runamu Ne Theerchagalanaa (2) ||Enaleni||

Thandri Leni Naaku – Parama Thandrivi Neevai
Ontarinaiyunna Naatho – Nenunnaanani Annaavu (2)
Kanneeru Thudachi Nannaadarinchina
Aa Jaali Ne Maruvagalanaa (2) ||Enaleni||