ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నావు

Emundi Naalonaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నావు
ఏ అర్హతా లేని నన్ను ఎందుకు ప్రత్యేకించావు (2)
ఏముంది నాలోనా – ఏమైనా ఇవ్వగలనా (2) ||ఏ యోగ్యత||

మలినమైన దేహం
మార్పులేని మనస్సు
మనిషిగానే చేయరాని
కార్యములే చేసినానే (2) ||ఏముంది||

పుట్టుకలోనే పాపం
పాపులతో సహవాసం
పలుమారులు నీ హృదయమును
గాయపరచితినయ్యా (2) ||ఏముంది||

Ae Yogyathaa Leni Nannu Enduku Ennukunnaavu
Ae Arhathaa Leni Nannu Enduku Prathyekinchaavu (2)
Emundi Naalona – Emainaa Ivvagalanaa (2) ||Ae Yogyathaa||

Malinamaina Deham
Maarpuleni Manassu
Manishigaane Cheyaraani
Kaaryamule Chesinaane (2) ||Emundi||

Puttukalone Paapam
Paapulatho Sahavaasam
Palumaarulu Nee Hrudayamunu
Gaayaparachithinayyaa (2) ||Emundi||