ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా

Emivvagalanayya Naa Yesayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
నీవు చేసిన మేలులకై (2)
నిన్ను గూర్చి లోకమంత చాటనా
ఊపిరి ఉన్నంత వరకు పాడనా (2) ||ఏమివ్వగలనయ్య||

గురి లేని నా జీవిత పయనంలో
దరి చేరి నిలచిన నా దేవుడవు
మతి లేక తిరుగుచున్న నన్ను
శృతి చేసి నిలిపిన నా దేవుడవు
ఎందుకింత నాపైన ఈ ప్రేమ
వర్ణించలేను నా యేసయ్యా (2) ||నిన్ను గూర్చి||

ఈ లోకంలో నాకు ఎన్ని ఉన్ననూ
నీవు లేని జీవితం వ్యర్థమేనయ్యా
నీ సాక్షిగా ఇలలో బ్రతికేదన్నయ్యా
నీ చిత్తం నాలో నెరవేర్చుము దేవా
ఏమిచ్చి నీ ఋణం తీర్చెదనయ్యా
నీ పాత్రగా నన్ను మలచినందుకు (2) ||నిన్ను గూర్చి||

Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
Neevu Chesina Melulakai (2)
Ninnu Goorchi Lokamanthaa Chaatanaa
Oopiri Unnantha Varaku Paadanaa (2) ||Emivvagalanayya||

Guri Leni Naa Jeevitha Payanamlo
Dari Cheri Nilachina Naa Devudavu
Mathi Leka Thiruguchunna Nannu
Shruthi Chesi Nilipina Naa Devudavu
Endukintha Naapaina Ee Prema
Varninchalenu Naa Yesayyaa (2) ||Ninnu Goorchi||

Ee Lokamlo Naaku Enni Unnanu
Neevu Leni Jeevitham Vyardhamenayyaa
Nee Saakshiga Ilalo Brathikedanayyaa
Nee Chittham Naalo Neraverchumu Devaa
Emichchi Nee Runam Theerchedanayyaa
Nee Paathragaa Nannu malachinanduku (2) ||Ninnu Goorchi||