ఈ లోకంలో జీవించెదను

Ee Lokamlo Jeevinchedanu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఈ లోకంలో జీవించెదను
నీ కొరకే దేవా – (2)
నా ప్రియ యేసూ- నాకు లేరు ఎవ్వరు
నీలా ప్రేమించే వారు
నీవే నా ప్రాణ ప్రియుడవు – (2) ||ఈ లోకంలో||

(నా) తల్లి తండ్రి బంధువులు నన్ను విడచిపోయినా
విడువనని నాకు వాగ్దానమిచ్ఛావు (2)
ఎంత లోతైనది నీ ప్రేమా
నిన్ను విడచి నే బ్రతుకలేను (2) ||ఈ లోకంలో||

(నీ) అరచేతిలోనే నన్ను చెక్కు కుంటివే
నీ కంటి పాపలా నన్ను కాయుచుంటివే (2)
నీ దృష్టిలో నేనున్నాగా
ఇలలో నే జడియను (2) ||ఈ లోకంలో||

Ee Lokamlo Jeevinchedanu
Nee Korake Devaa – (2)
Naa Priya Yesu
Naaku leru Evvaru
Neelaa Preminchevaaru
Neeve Naa Praana Priyudavu – (2) ||Ee Lokamlo||

(Naa) Thalli Thandri Bandhuvulu Nannu Vidachipoyinaa
Viduvanani Naaku Vaagdhaanamichchaavu (2)
Entha Lothainadi Nee Premaa
Ninnu Vidachi Ne Brathukalenu (2) ||Ee Lokamlo||

(Nee) Arachethilone Nannu Chekkukuntive
Nee Kanti Paapalaa Nannu Kaayuchuntive (2)
Nee Drushtilo Nenunnaagaa
Ilalo Ne Jadiyanu (2) ||Ee Lokamlo||