ఈ దినం సదా నా యేసుకే సొంతం

Ee Dinam Sadaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఈ దినం సదా నా యేసుకే సొంతం
నా నాధుని ప్రసన్నత నా తోడ నడచును (2)
రానున్న కాలము – కలత నివ్వదు (2)
నా మంచి కాపరీ సదా – నన్ను నడుపును ||ఈ దినం||

ఎడారులు లోయలు ఎదురు నిలచినా
ఎన్నడెవరు నడువని బాటయైనను (2)
వెరవదెన్నడైనను నాదు హృదయము (2)
గాయపడిన యేసుపాదం అందు నడచెను (2) ||ఈ దినం||

ప్రవాహం వోలె శోదకుండు ఎదురు వచ్చినా
యుద్ధకేక నా నోట యేసు నామమే
విరోదమైన ఆయుధాలు యేవి ఫలించవు
యెహోవా నిస్సియే నాదు విజయము ||ఈ దినం||

Ee Dinam Sadaa Naa Yesuke Sontham
Naa Naadhuni Prasannatha Naa Thoda Nadachunu (2)
Raanunna Kaalamu – Kalatha Nivvadu (2)
Naa Manchi Kaapari Sadaa – Nannu Nadupunu (2) ||Ee Dinam||

Edaarulu Loyalu Eduru Nilachinaa
Ennadevaru naduvani Baatayainanu (2)
Veravadennadainanu Naadu Hrudayamu (2)
Gaayapadina Yesu Paadam Andu Nadachenu (2) ||Ee Dinam||

Pravaaham Vole Shodhakundu Eduru Vachchinaa
Yuddha Keka Naa Nota Yesu Naamame (2)
Virodhamaina Aayudhaalu Yevi Phalinchavu (2)
Yehovaa Nissiye Naadu Vijayamu (2) ||Ee Dinam||