దినదినంబు యేసుకు దగ్గరగా చేరుతా

Dinadinambu Yesuku

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దినదినంబు యేసుకు దగ్గరగా చేరుతా
అణుక్షణంబు యేసునే నా మదిలో కోరుతా (2)

ఎల్లప్పుడూ యేసు వైపు కన్నులెత్తి పాడుతా (2)
పరమ తండ్రి నీదు మాట బలము తోడ చాటుతా (2) ||దినదినంబు||

మారిపోయే లోకమందు మనుజులెంతో మారినా (2)
మారునా ప్రభు యేసు ప్రేమ ఆశ తోడ చేరనా (2) ||దినదినంబు||

ఎన్నడూ ఎడబాయడు నన్ను విడువడు ఏ మాత్రము (2)
ప్రభువే నాకు అభయము భయపడను నేనే మాత్రము (2) ||దినదినంబు||

దైవ వాక్యం జీవ వాక్యం అనుదినంబు చదువుతా (2)
ప్రభువు మాట నాదు బాట విభునితో మాట్లాడుతా (2) ||దినదినంబు||

పరిశుద్ధముగా అనుకూలముగా జీవయాగమై నిలచెదా (2)
సిలువ మోసి సేవ చేయ యేసుతోనే కదులుతా (2) ||దినదినంబు||

Dinadinambu Yesuku Daggaragaa Cheruthaa
Anukshanambu Yesune Naa Madilo Koruthaa (2)

Ellappudu Yesu Vaipu Kannuletthi Paaduthaa (2)
Parama Thandri Needu Maata Balamu Thoda Chaatuthaa (2) ||Dinadinambu||

Maaripoye Lokamandu Manujulentho Maarinaa (2)
Maarunaa Prabhu Yesu Prema Aasha Thoda Cheranaa (2) ||Dinadinambu||

Ennadu Edabaayadu Nannu Viduvadu Ae Maathramu (2)
Prabhuve Naaku Abhayamu Bhayapadanu Nene Maathramu (2) ||Dinadinambu||

Daiva Vaakyam Jeeva Vaakyam Anudinambu Chaduvuthaa (2)
Prabhuvu Maata Naadu Baata Vibhunitho Maatlaaduthaa (2) ||Dinadinambu||

Parishuddhamugaa Anukoolamugaa Jeevayaagamai Nilachedaa (2)
Siluva Mosi Seva Cheya Yesuthone Kaduluthaa (2) ||Dinadinambu||