దేవునికి భయపడవా మానవా

Devuniki Bhayapadavaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవునికి భయపడవా మానవా
నీ దేవునికి భయపడవా మానవా (2)
పాపాన్ని విడువుమా – ప్రభు చెంత చేరుమా (2)
యేసయ్యను నీవు శరణు వేడుమా (2) ||దేవునికి||

ఐగుప్తు మంత్రసానుల గమనించితివా
రాజాజ్ఞను సైతము అతిక్రమించిరి (2)
దేవునికి విధేయత చూపిరి
వంశాభివృద్ధిని పొందిరి (2) ||దేవునికి||

నినెవె ప్రజలను గమనించితివా
దేవుని మాటకు లోబడినారు (2)
పాపమును విడిచి ఉపవాసముండి
ప్రార్థించి ప్రభు దీవెన పొందిరి (2) ||దేవునికి||

Devuniki Bhayapadavaa Maanavaa
Nee Devuniki Bhayapadavaa Maanavaa (2)
Paapaanni Viduvumaa – Prabhu Chentha Cherumaa (2)
Yesayyanu Neevu Sharanu Vedumaa (2) ||Devuniki||

Aigupthu Manthrasaanula Gamaninchithivaa
Raajaagnanu Saithamu Athikraminchiri (2)
Devuniki Vidheyatha Choopiri
Vamshaabhivrudhdhini Pondiri (2) ||Devuniki||

Neeneve Prajalanu Gamaninchithivaa
Devuni Maataku Lobadinaaru (2)
Paapamunu Vidichi Upavaasamundi
Praarthinchi Prabhu Deevena Pondiri (2) ||Devuniki||