దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము

Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
మన దేవుని ఆరాధించి ఆనందింతుము (2)
రండీ ఓ జనులారా
సర్వలోక నివాసులారా (2)
సంతోషగీతము పాడెదము (2)
ఆహా.. ఆరాధనా.. – హల్లెలూయా ఆరాధనా… (2) ||దేవుని||

వేటకాని ఉరిలో నుండి ఆయనే నిన్ను విడిపించును
భారమైన నీ బాధలను ఆయనే ఇక తొలగించును (2)
ఏ తెగులు నీ ఇల్లు దరిచేరదు (2)
ఆయనే రక్షించును ||రండీ ఓ||

బండ చీల్చి నీళ్ళను ఇచ్చి ఇశ్రాయేలీయులను కాచెను
నింగి నుంచి మన్నాను పంపి వారి ప్రాణము రక్షించెను (2)
శత్రువుల చెర నుంచి విడిపించెను (2)
తోడుండి నడిపించెను ||రండీ ఓ||

మన విరోధి చేతిలోనుండి ఆయనే మనను తప్పించును
కష్టకాల ఆపదలన్ని ఆయనే ఇక కడతేర్చును (2)
వేదనలు శోధనలు ఎదిరించగా (2)
శక్తిని మనకిచ్చునూ ||రండీ ఓ||

కన్నవారు ఆప్తులకంటే ఓర్పుగా మనను ప్రేమించును
భూమికంటే విస్తారముగా ప్రేమతో మనను దీవించును (2)
ఆ ప్రభువు రక్షకుడు తోడుండగా (2)
దిగులే మనకెందుకు ||రండీ ఓ||

Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
Mana Devuni Aaraadhinchi Aanandinthumu (2)
Randee O janulaara
Sarvaloka Nivaasulaara (2)
Santhosha Geethamu Paadedamu (2)
Aahaa.. Aaraadhanaa – Hallelooyaa Aaraadhanaa (2) ||Devuni||

Vetakaani Urilo Nundi Aayane Ninnu Vidipinchunu
Bhaaramaina Nee Baadhalanu Aayane Ika Tholaginchunu (2)
Ae Thegulu Nee Illu Dari Cheradu (2)
Aayane Rakshinchunu ||Randee O||

Banda Cheelchi Neellanu Icchi Ishraayeleeyulanu Kaachenu
Ningi Nunchi Mannaanu Pampi Vaari Praanamu Rakshinchenu (2)
Shathruvula Chera Nunchi Vidipinchenu (2)
Thodundi Nadipinchenu ||Randee O||

Mana Virodhi Chethilo Nundi Aayane Mananu Thappinchunu
Kashta Kaala Aapadalanni Aayane Ika Kada Therchunu (2)
Vedanalu Shodhanalu Edirinchagaa (2)
Shakthini Manakichchunu ||Randee O||

Kanna Vaaru Aapthula Kante Orpugaa Mananu Preminchunu
Bhoomi Kante Visthaaramugaa Prematho Mananu Deevinchunu (2)
Aa Prabhuvu Rakshakudu Thodundagaa (2)
Digule Manakenduku ||Randee O||