దేవుడే ఇల చేరేటందుకు ఎన్నుకున్న మార్గం

Devude Ila Cheretanduku

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుడే ఇల చేరేటందుకు ఎన్నుకున్న మార్గం
అమ్మా అంటూ పిలుచుకొని పొందుకొనెను జన్మం
నీకంటూ ఏది లేదన్నట్లు ఎందుకంత త్యాగం
కనరాని ప్రేమకు నీవేగా కదలాడుతున్న రూపం (2)
అమ్మా నీ ఋణమును తీర్చే సిరులు లేవు ఇలలో
ఆ దైవము సైతము నేర్చె పాఠాలు చల్లని నీ ఒడిలో (2) ||దేవుడే||

కన్న బిడ్డను పరాయి బిడ్డగా పెంచుకున్న మమకారం
తన ప్రజల విముక్తికి దేవుడు చేసిన కార్యంలో సహకారం (2)
మోషేగా మారిన పసివాడిని
దాసిగా పెంచిన కన్నతల్లి సుగుణం (2)
దాసిగా పెంచిన కన్నతల్లి సుగుణం ||అమ్మా||

సంతతి లేక సవతి పోరుతో విసిగినట్టి దీనత్వం
దేవుని సన్నిధి హృదయము పరచి పొందుకొనెను మాతృత్వం (2)
హన్నా చేసిన ఆ త్యాగమే కాదా
సమూయేలు పొందిన న్యాయాధిపత్యము (2)
సమూయేలు పొందిన న్యాయాధిపత్యము ||అమ్మా||

కొన ఊపిరితో సిలువపైన వేళాడుతున్న క్షణము
ఆ దేవ దేవుడు తీర్చుకొనెను తన మాతృమూర్తి ఋణము (2)
ప్రియ శిష్యుని దరికి తల్లిని చేర్చి
నెరవేర్చెను ఇలలో తనయుడిగా ధర్మం (2)
నెరవేర్చెను ఇలలో తనయుడిగా ధర్మం ||అమ్మా||

Devude Ila Cheretanduku Ennukunna Maargam
Ammaa Antu Piluchukoni Pondukonenu Janmam
Neekantu Edi Ledannatlu Endukantha Thyaagam
Kanaraani Premaku Neevegaa Kadalaaduthunna Roopam (2)
Ammaa Nee Runamunu Theerche Sirulu Levu Ilalo
Aa Daivamu Saithamu Nerche Paataalu Challani Nee Odilo (2) ||Devude||

Kanna Biddanu Paraayi Biddagaa Penchukunna Mamakaaram
Thana Prajala Vinukthiki Devudu Chesina Kaaryamlo Sahakaaram (2)
Moshegaa Maarina Pasivaadini
Daasigaa Penchina Kannathalli Sugunam (2)
Daasigaa Penchina Kannathalli Sugunam ||Ammaa||

Santhathi Leka Savathi Porutho Visiginatti Deenathvam
Devuni Sannidhi Hrudayamu Parachi Pondukonenu Maathruthvam (2)
Hannaa Chesina Aa Thyaagame Kaadaa
Samooyelu Pondina Nyaayaadhipathyamu (2)
Samooyelu Pondina Nyaayaadhipathyamu ||Ammaa||

Kona Oopiritho Siluvapaina Velaaduthunna Kshanamu
Aa Deva Devudu Theerchukonenu Thana Maathrumoorthy Runamu (2)
Priya Shishyuni Dariki Thallini Cherchi
Neraverchenu Ilalo Thanayudigaa Dharmam (2)
Neraverchenu Ilalo Thanayudigaa Dharmam ||Ammaa||