దేవా యెహోవా

Devaa Yehovaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవా… యెహోవా…
నాకు చాలిన వాడా (4)

నడి సంద్రమున తుఫాను ఎగసినప్పుడు
నీవుంటివి యేసయ్యా
ఒక్క మాటతో తుఫాను ఆగెను
నీ మాట చాలును యేసయ్యా (2)
నా జీవితంలో తుఫానులు ఆపివేయుమా
నీ మాట చేత నన్ను నీవు లేవనెత్తుమా (2) ||దేవా||

అడవిలోన మన్నా కురిపించి
నీ బిడ్డగ పోషించితివి
బండ నుండి నీటిని తెచ్చి
దాహమును తీర్చావయ్యా (2)
నీ సమృద్ధిలో నుండి దయచేయుమా
నీ మహిమార్థమై నన్ను లేవనెత్తుమా (2) ||దేవా||Devaa… Yehovaa…
Naaku Chaalina Vaadaa (4)

Nadi Sandramuna Thuphaanu Egasinappudu
Neevuntivi Yesayyaa
Okka Maatatho Thuphaanu Aagenu
Nee Maata Chaalunu Yesayyaa (2)
Naa Jeevithamlo Thuphaanulu Aapiveyumaa
Nee Maata Chetha Nannu Neevu Levanetthumaa (2) ||Devaa||

Adavilona Mannaa Kuripinchi
Nee Biddaga Poshinchithivi
Banda Nundi Neetini Thechchi
Daahamunu Theerchaavayyaa (2)
Nee Samruddhilo Nundi Dayacheyumaa
Nee Mahimaardhamai Nannu Levanetthumaa (2) ||Devaa||