దేవా పాపిని నిన్నాశ్రయించాను

Devaa Paapini

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవా పాపిని నిన్నాశ్రయించాను
ప్రేమ చూపించి నన్నాదుకోవయ్యా (2) ||దేవా||

అపరాధినై అంధుడనై
అపవాదితో అనుచరుడై (2)
సంచరించితి చీకటిలో
వంచన చేసితి ఎందరినో – (2) ||దేవా||

కలువరిలో సిలువొంద
కలవరమొందె జగమంతా (2)
పాపినైన నా కొరకు
మరణమునే భరించితివి
మరణమునే జయించితివి ||దేవా||

Devaa Paapini Ninnaashrayinchaanu
Prema Choopinchi Nannaadukovayyaa (2) ||Devaa||

Aparaadhinai Andhudanai
Apavaaditho Anucharudai (2)
Sancharinchithi Cheekatilo
Vanchana Chesithi Endarino – (2) ||Devaa||

Kaluvarilo Siluvonda
Kalavaramonde Jagamanthaa (2)
Paapinaina Naa Koraku
Maranamune Bharinchithivi
Maranamune Jayinchithivi ||Devaa||