దేవా మహోన్నతుడా

Devaa Mahonnathudaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవా మహోన్నతుడా
మహిమా ప్రకాశితుడా (2)
పదివేలలో అతి సుందరుడా
కీర్తింతు మనసారా (2) ||దేవా||

వెలిసావు భువిలో మెస్సయ్యగా
ఎడారి బ్రతుకులో సెలయేరుగా (2)
నిస్సారమైన నా జీవితములో
చిగురించె ఆనందము (2) ||దేవా||

లేచాను ఒంటరి విశ్వాసినై
వెదికాను నీ దారి అన్వేషినై (2)
నీ దివ్య మార్గము దర్శించినా
ఫలియించె నా జన్మము (2) ||దేవా||

Devaa Mahonnathudaa
Mahimaa Prakaashithudaa (2)
Padivelalo Athi Sundarudaa
Keerthinthu Manasaaraa (2) ||Devaa||

Velisaavu Bhuvilo Messayyagaa
Edaari Brathukulo Selayerugaa (2)
Nissaaramaina Naa Jeevithamulo
Chigurinche Aanandamu (2) ||Devaa||

Lechaanu Ontari Vishwaasinai
Vedikaanu Nee Daari Anveshinai (2)
Nee Divya Maargamu Darshinchinaa
Phaliyinche Naa Janmamu (2) ||Devaa||