దవలవర్ణుడా రత్నవర్ణుడా

Davalavarnudaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దవలవర్ణుడా రత్నవర్ణుడా
పదివేలలో అతిప్రియుడా
అతి కాంక్షనీయుడా (2)
ఎందుకయ్యా మాపై ప్రేమ
ఎందుకయ్యా మాపై కరుణ (2)

ఘోర పాపినైన నన్ను
లోకమంతా వెలివేసినా
అనాథగా ఉన్న నన్ను
ఆప్తులంతా దూషించగా (2)
నీ ప్రేమ నన్నాదుకొని
నీ కరుణ నన్నోదార్చెను (2)

గాయములతో ఉన్న నన్ను
స్నేహితులే గాయపరచగా
రక్తములో ఉన్న నన్ను
బంధువులే వెలివేసినా (2)
నీ రక్తములో నను కడిగి
నీ స్వారూపము నాకిచ్చితివా (2)

అర్హత లేని నన్ను నీవు
అర్హునిగా చేసితివి
నీ మహిమలో నిలబెట్టుటకు
నిర్దోషిగా చేసితివి (2)
నీ సేవలో నను వాడుకొని
నీ నిత్య రాజ్యము చేర్చితివి (2) ||దవలవర్ణుడా||

Davalavarnudaa Rathnavarnudaa
Padivelalo Athipriyudaa
Athi Kaankshaneeyudaa (2)
Endukayyaa Maapai Prema
Endukayyaa Maapai Karuna (2)

Ghora Paapinaina Nannu
Lokamantha Velivesinaa
Anaathagaa Unna Nannu
Aapthulantha Dooshinchagaa (2)
Nee Prema Nannaadukoni
Nee Karuna Nannodaarchenu (2)

Gaayamulatho Unna Nannu
Snehithule Gaayaparachagaa
Rakthamulo Unna Nannu
Bandhuvule Velivesinaa (2)
Nee Rakthamulo Nanu Kadigi
Nee Swaaroopamu Naakichchithivaa (2)

Arhatha Leni Nannu Neevu
Arhunigaa Chesithivi
Nee Mahimalo Nilabettutaku
Nirdoshigaa Chesithivi (2)
Nee Sevalo Nanu Vaadukoni
Nee Nithya Raajyamu Cherchithivi (2) ||Davalavarnudaa||