వాక్యమే శరీర ధారియై – లోక రక్షకుడు ఉదయించె

Chukka Puttindi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

వాక్యమే శరీర ధారియై – లోక రక్షకుడు ఉదయించె
పాపాన్ని శాపాన్ని తొలగింపను – రక్షకుడు భువికేతెంచెను
ఊరు వాడా వీధులలో – లోకమంతా సందడంటా
ఆడెదము కొనియాడెదము – అరే పూజించి ఘనపరచెదం

చుక్క పుట్టింది ఏలో ఏలేలో – సందడి చేద్దామా ఏలో
రాజు పుట్టినాడు ఏలో ఏలేలో – కొలవబోదామా ఏలో

గొర్రెల విడచి మందల మరచి
గాబ్రియేలు వార్త విని వచ్చామమ్మా
గానములతో గంతులు వేస్తూ
గగనాన్నంటేలా ఘనపరచెదం (2)
చీకట్లో కూర్చున్న వారి కోసం – నీతి సూర్యుడేసు ఉదయించే
పాపాన్ని శాపాన్ని తొలగింపను – పరమును చేర్చను అరుదించే

ఈ బాలుడే మా రాజు – రాజులకు రారాజు
ఇహం పరం అందరము
జగమంతా సందడి చేద్దాం

చుక్క పుట్టింది ఏలో ఏలేలో – సందడి చేద్దామా ఏలో
పొలమును విడచి ఏలో ఏలేలో – పూజ చేద్దామా ఏలో

తారను చూచి తరలి వచ్చాము
తూర్పు దేశపు జ్ఞానులము
తన భుజముల మీద రాజ్య భారమున్న
తనయుడెవరో చూడ వచ్చామమ్మా (2)
బంగారు సాంబ్రాణి బోళములు – బాలునికి మేము అర్పించాము
మా గుండెల్లో నీకేనయ్యా ఆలయం – మా మదిలో నీకేనయ్యా సింహాసనం

Vaakyame Shareera Dhaariyai – Loka Rakshakudu Udayinche
Paapaanni Shaapanni Tholagimpanu – Rakshakudu Bhuvikethenchenu
Ooru Vaadaa Veedhulalo – Lokamanthaa Sandadantaa
Aadedamu Koniyaadedamu – Are Poojinchi Ghanaparachedam

Chukka Puttindi Elo Elelo – Sandadi Cheddaamaa Elo
Raaju Puttinaadu Elo Elelo – Kolavabodaamaa Elo

Gorrela Vidachi Mandala Marachi
Gaabriyelu Vaartha Vini Vachchaamammaa
Gaanamulatho Ganthulu Vesthu
Gaganaannantelaa Ghanaparachedam (2)
Cheekatlo Koorchunna Vaari Kosam
Neethi Sooryudesu Udayinche
Paapaanni Shaapanni Tholagimpanu
Paramunu Cherchanu Arudinche

Ee Baalude Maa Raaju – Raajulaku Raaraaju
Iham Param Andaramu
Jagamanthaa Sandadi Cheddaam

Chukka Puttindi Elo Elelo – Sandadi Cheddaamaa Elo
Polamunu Vidachi Elo Elelo – Pooja Cheddaamaa Elo

Thaaranu Choochi Tharali Vachchinamu
Thoorpu Deshapu Gnaanulamu
Thana Bhujamula Meeda Raajya Bhaaramunna
Thanayudevaro Chooda Vachchaamammaa (2)
Bangaaru Saambraani Bolamulu
Baaluniki Memu Arpinchaamu
Maa Gundello Neekenayyaa Aalayam
Maa Madilo Neekenayyaa Simhaasanam