క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా నేడు

Christmas Vachchindayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా నేడు
రక్షణ తెచ్చిందయ్యా చూడు (2)
ఆనందం వెల్లి విరిసే
జగతిలో జ్యోతిగా నేడు (2)
క్రీస్తుకు ఆరాధన – ప్రభవుకు స్తోత్రార్పణ
యేసుకు చెల్లించెదం – హల్లెలూయా హల్లెలూయా ||క్రిస్మస్||

లోక పాపం తొలగింప
జీవితాలను వెలిగింప (2)
ఈ లోకానికి వచ్చెనండి ప్రభువు
విడుదల కలిగించె మనకు (2) ||క్రీస్తుకు||

యేసుకు మనలో చోటిస్తే
మానమొక తారగ కనిపిస్తాం (2)
పరలోక మార్గం క్రీస్తే
సమస్తము ఆయనకు అర్పిద్దాం (2) ||క్రీస్తుకు||

Christmas Vachchindayyaa Nedu
Rakshana Thechchindayyaa Choodu (2)
Aanandam Velli Virise
Jagathilo Jyothigaa Nedu (2)
Kreesthuku Aaraadhana – Prabhvuku Sthothraarpana
Yesuku Chellinchedam – Hallelooyaa Hallelooyaa ||Christmas||

Loka Paapam Tholagimpa
Jeevithaalanu Veligimpa (2)
Ee Lokaaniki Vachchenandi Prabhuvu
Vidudala Kaliginche Manaku (2) ||Kreesthuku||

Yesuku Manalo Chotisthe
Manamoka Thaaraga Kanipisthaam (2)
Paraloka Maargam Kreesthe
Samasthamu Aayanaku Arpiddaam (2) ||Kreesthuku||