చూడాలని ఉన్నది

Choodaalani Unnadi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చూడాలని ఉన్నది
నా యేసుని చూడాలని ఉన్నది (2)
కోట్లాది దూతలు నిత్యము పరిశుద్ధుడని
కొనియాడుచుండగా చూడాలని (2) ||చూడాలని||

పగలు ఎగురు బాణమైనను
రాత్రి కలుగు భయముకైనను (2)
కదలక నను కాపాడే నా నాథుడే నీవే
ఉన్నవాడవు అను వాడవు రానున్న వాడవు (2) ||చూడాలని||

నా పాదములకు దీపమై
నా త్రోవలకు వెలుగువై (2)
నను వీడని ఎడబాయని నా తోడువు నీవే
కంటికి రెప్పలా కాపాడే నాథుడ నీవే (2) ||చూడాలని||

Choodaalani Unnadi
Naa Yesuni Choodaalani Unnadi (2)
Kotlaadi Doothalu Nithyamu Parishuddhudani
Koniyaaduchundagaa Choodaalani (2) ||Choodaalani||

Pagalu Eguru Baanamainanu
Raathri Kalugu Bhayamukainanu (2)
Kadalaka Nanu Kaapaade Naa Naathuda Neeve
Unnavaadavu Anu Vaadavu Raanunna Vaadavu (2) ||Choodaalani||

Naa Paadamulaku Deepamai
Naa Throvalaku Veluguvai (2)
Nanu Veedani Edabaayani Naa Thoduvu Neeve
Kantiki Reppala Kaapaade Naathuda Neeve (2) ||Choodaalani||