చిట్టి పొట్టి పాపను నేను యేసయ్యా

Chitti Potti Paapanu Nenu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చిట్టి పొట్టి పాపను నేను యేసయ్యా
చిన్న గొరియపిల్లను నేను యేసయ్యా (2)

పాపమంటే తెలియదు కాని యేసయ్యా
పాప లోకంలో నున్నానట యేసయ్యా (2) ||చిట్టి||

జీవమంటే తెలియదు కాని యేసయ్యా
నిత్య జీవం నీవేనట యేసయ్యా (2) ||చిట్టి||

Chitti Potti Paapanu Nenu Yesayyaa
Chinna Goriyapillanu Nenu Yesayyaa (2)

Paapamante Theliyadu Kaani Yesayyaa
Paapa Lokamlo Nunnaanata Yesayyaa (2) ||Chitti||

Jeevamante Theliyadu Kaani Yesayyaa
Nithya Jeevam Neevenata Yesayyaa (2) ||Chitti||