చిరకాల స్నేహితుడా

Chirakaala Snehithudaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చిరకాల స్నేహితుడా
నా హృదయాన సన్నిహితుడా (2)
నా తోడు నీవయ్యా – నీ స్నేహం చాలయ్యా
నా నీడ నీవయ్యా – ప్రియ ప్రభువా యేసయ్యా

చిరకాల స్నేహం – ఇది నా యేసు స్నేహం (2)

బంధువులు వెలివేసినా
వెలివేయని స్నేహం
లోకాన లేనట్టి ఓ దివ్య స్నేహం
నా యేసు నీ స్నేహం (2) ||చిరకాల స్నేహం||

కష్టాలలో కన్నీళ్లలో
నను మోయు నీ స్నేహం
నను ధైర్యపరచి ఆదరణ కలిగించు
నా యేసు నీ స్నేహం (2) ||చిరకాల స్నేహం||

నిజమైనది విడువనిది
ప్రేమించు నీ స్నేహం
కలువరిలో చూపిన ఆ సిలువ స్నేహం
నా యేసు నీ స్నేహం (2) ||చిరకాల స్నేహం||

Chirakaala Snehithudaa
Naa Hrudayaana Sannihithudaa (2)
Naa Thodu Neevayyaa – Nee Sneham Chaalayyaa
Naa Needa Neevayyaa – Priya Prabhuvaa Yesayyaa

Chirakaala Sneham – Idi Naa Yesu Sneham (2)

Bandhuvulu Velivesinaa
Veliveyani Sneham
Lokaana Lenatti O Divya Sneham
Naa Yesu Nee Sneham (2) ||Chirakaala Sneham||

Kashtaalalo Kannellallo
Nanu Moyu Nee Sneham
Nanu Dhairyaparachi Aadarana Kaliginchu
Naa Yesu Nee Sneham (2) ||Chirakaala Sneham||

Nijamainadi Viduvanidi
Preminchu Nee Sneham
Kaluvarilo Choopina Aa Siluva Sneham
Naa Yesu Nee Sneham (2) ||Chirakaala Sneham||